Tạp chí “Con mắt điện ảnh”

Facebook nhắc lại kỉ niệm thời sinh viên. Bài tập cuối kì môn “Biên tập sách báo” được 10 điểm.

Mình làm nhóm trưởng và đảm nhiệm vai trò biên tập, thiết kế, in ấn.

Tác phẩm thực tế đã được cô giữ lại. Hình ảnh bên dưới mang tính chất trưng bày bằng việc sử dụng Mockup.

trang bìa tạp chí điện ảnh
trang mục lục tạp chí
san pham cua Nguyen Minh Hung
mockup tạp chí
sản phẩm tạp chí
thiết kế tạp chí
bài tập nhóm thiết kế tạp chí
tạp chí điện ảnh đẹp
báo điện ảnh
thiết kế nội dung báo
mẫu tạp chí
trang bìa sau tạp chí điện ảnh

Viết một bình luận