Thiết kế card visit cho VN Thing

Thiet Ke Card Mat Sau

Mục đích cuối cùng của tấm card visit chính là để đối phương giữ lấy và liên hệ làm việc với mình trong tương lai.

Vậy nên ở mặt sau của tấm danh thiếp, mình đã viết lời cảm ơn và gợi nhắc về mối quan hệ hợp tác ấy.

Card Visit Nguyen Minh Hung
Card Visit Vn Thing

Viết một bình luận