Trang web Mèo đi hoang

Một dự án phi lợi nhuận của bản thân.

Mục tiêu sau cùng của trang web chỉ đơn thuần để cứu vài con mèo mỗi năm.

Nhật ký chăm chút

Ngày 17.6: Thay thế List Bullets bằng icons dấu chân

Ngày 17.9: Viền cho khối quote để nổi bật đoạn trích

Ngày 21.9: Thêm mấy con mèo ở Footer copyright cho dễ thương

footer web mèo đi haong

Ngày 27.9: Thay avatar mặc định khi bình luận

Mình đổi thành con mèo luôn cho cute

Ngày 27/10/2023: Thêm tính năng bình luận kèm theo ảnh

Như trong gợi ý của 1 bạn comment, đúng là nó rất phù hợp với blog về thú cưng như thế này.

Viết một bình luận